Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Türkmenistan Türkiýä ynsanperwerlik kömeginiň täze tapgyryny ugratdy

SalamNews
Jemgyýet
Türkmenistan Türkiýä ynsanperwerlik kömeginiň täze tapgyryny ugratdy

25-nji marta geçilen gije Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý milli jemgyýeti Türkiýä ynsanperwerlik kömeginiň täze tapgyryny ugratdy. Bu barada saýtymyza Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý milli jemgyýeti «SalamNews-a» habar berdi.

Türkiýe ýer titremesinde ejir çekenlere iberilen 1,5 tonna ýüküň içinde dürli ýaşly adamlar üçin niýetlenen egin-eşikler, azyk hem-de zerur bolan beýleki önümler bar. Ynsanperwerlik kömegi Aşgabadyň Halkara howa menzilinden Stambula iberildi.

Ozal habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý milli jemgyýeti Türkiýedäki ýer titremesinde ejir çekenlere birnäçe gezek ynsanperwerlik kömegini ugratdy.

Iň täze habarlar

«Bihu» hindi tans topary Türkmenistana geler

Bu barada Hindistanyň Türkmenistandaky ilçihanasy habar berdi.
Ogulnur Pirjikowa. SalamNews.

Amatly we elýeterli harytlar bilen howlyňyzda gözellik dörediň!

Ozal habar berşimiz ýaly, bag, howly we balkon üçin niýetlenilen ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa mebel we öý, ofis esbaplary bilen ýurdumyzda uly meşhurlyga eýe bolan «Bossan concept» dükanyna täze möwsüme degişli harytlar geldi.
Ogulnur Pirjikowa. SalamNews.

«Mazandäran durmuşy» pars tans topary «Awaza — 2023» halkara festiwalyna gatnaşar

13 — 16-njy iýunda Hazar deňziniň kenarynda — «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Awaza — 2023» atly halkara tans we folklor festiwaly geçiriler.
Ogulnur Pirjikowa. SalamNews.