«Şerbet» marketi Oraza baýramynyň hormatyna önümlerinde uly arzanladyş yglan etdi

SalamNews

9 Aprel, 2024

Şu gün «Şerbet» marketiň administrasiýasy Oraza baýramynyň hormatyna önümlerinde uly arzanladyş yglan etdi. Hususan-da, et, gök önümler, süýjülikler we konditer önümleri, miwe içgileri, tüwi we başga-da köp zatlar arzanlady.

Marketiň administrasiýasy bu aýratyn günde her bir maşgalanyň goşmaça maliýe çykdajylary bolmazdan, baýramçylyk desterhanyndan lezzet almagyny üpjün etmäge çalyşýar.

«Gül zemin» söwda merkezindäki «Şerbet» marketine gelip görüň! Söwda merkezi Magtymguly şaýoly bilen Taslama köçesiniň çatrygynda ýerleşýär.

  • Instagram sahypasy: @sherbet_market

  • TikTok: @sherbet_market

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews