«Kitaplaryň bize öwreden 6 ýalňyşy» atly trening geçirilýär

SalamNews

13 Aprel, 2024

1

13-nji aprelde G.Kulyýew köçesiniň ugrunda ýerleşýän «Türkmen deri» binasynyň üçünji gatynda «Kitaplaryň bize öwreden 6 ýalňyşy» atly trening geçirilýär. Ýazylmak we gatnaşmak üçin bildirişde görkezilen belgä jaň edip bilersiňiz.

Röwşen Sähedow treningde size heniz mälim bolmadyk, gyzykly maglumatlaryň garaşýandygyny aýdýar.

Trening Aşgabat wagty bilen 17:00-da başlaýar.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews